Artiklar, ett informationsflöde då och nu

Featured

Artiklar är det sätt som människor använt i många år för att sprida nyheter och information. En artikel behöver inte nödvändigtvis vara en del i en tidning eftersom internet används flitigt som informationsflöde idag också, vilket innebär att det finns mängder av artiklar även på internet. Även i antologier kan du finna artiklar skriva av flera olika författare. Artiklar är helt enkelt det mest använda sättet för att sprida något, oftast handlar det om nyheter.

Att skriva artiklar är något alla får pröva på i skolan bland annat. Det är ett bra sätt att lära sig hur en tidning kan vara uppbyggd och att öva på att skriva artiklar är också ett bra sätt att lära sig förstå sig på text och hur den uppfattas. Redan i grundskolan lär sig eleverna kortfattat om hur en rubrik ska fånga intresset och hur en ingress ska formuleras. På en journalistisk inriktning under senare studier som till exempel gymnasiet eller högskolan, så utgör artiklar stor del eftersom de är själva slutproduktionen av vad eleverna lär sig. De journalistiska linjerna är väldigt populära och de har dem varit under en väldigt lång tid. Att undersöka och göra vinnande artiklar är något som har lockat många genom tiderna.

Redan i det antika Rom och i Kina någonstans mellan 200 och 300 e.Kr. skrevs det artiklar som lästes upp för folket. Det som skrevs på den tiden var däremot inte uppbyggt så som artiklar är idag, men folket lockades på samma sett då som nu av stora sensationer och verkliga historier. Den första tidningen ska ha getts ut i Venedig år 1556 och var handskriven. När tryckpressarna kom på 1400-talet kom utvecklingen för tidningarna igång och då började även artiklar att utvecklas till det dem är idag. År 1645 kom den första svenska tidningen ut och den finns än idag även om det bara är på internet. Då som nu så kallas den för Ordinari Post Tjidender. Under 1900-talet så tog tv och radio över mycket av nyheterna men tidningarna försvann aldrig och idag finns det fler tidningar än någonsin fyllda av blandade och spännande artiklar.

Artiklar behöver inte handla om nyheter även om det är det vanligaste, men nästan allt vi läser i allt från tidskrifter till dagstidningar är artiklar. De är uppbyggda på samma sätt med rubrik, ingress och brödtext som ska få oss att vilja läsa just den artikeln.

Fördelarna med personlig träning

Har du någon gång funderat på att börja med personlig träning? Kanske bara för att testa, se hur det är? Personlig träning innebär massor av fördelar.

  • En av de främsta anledningarna till att välja personlig träning är att den är just personlig. Den fokuserar på dig. En personlig tränare anpassar träningen efter dina behov och förutsättningar.
  • Du bestämmer. Det är dina intressen och dina mål med träningen som styr hur upplägget blir. Innan du kör igång går tränaren igenom dina önskemål och intressen. Kanske är du bara intresserad av kampsportsträning? Kanske vill du en dag kunna springa ett maraton? Kanske vill du gå ner i vikt?
  • Du får en spark i rumpan. Det är lätt att komma med ursäkter för att inte träna. Med personlig träning är det inte lika lätt att bara ställa in. Ursäkterna blir enklare att slå bort eftersom tränaren faktiskt avsatt tid för dig och väntar sig att du ska komma.

Det är roligt! Att träna är ofta väldigt jobbigt – det måste det vara för att ge resultat. Men att träna sådant som du gillar, medan du har en hejarklack på en person bredvid dig som också får dig att våga pusha dig själv mer, kan inte bli annat än jättekul.

Akono Ventilation ger lättare luft hemma

I en bostad cirkulerar hela tiden luft. Luft kommer in och luft ska rensas ut. Det är ventilationens uppgift att ta in frisk luft (genom tilluftskanaler) och föra ut luft som förorenats av exempelvis matlagning, eldning och bakterier (frånluftskanaler). Det är viktigt att ventilationen fungerar för att bostaden ska få ett bra luftflöde. Är inte luftflödet bra måste något göras.

Mätning av luftflöde är en viktig del i att kartlägga inomhusmiljöns skick. Akono Ventilation är ett företag som arbetar med just det. Förutom rengöring av dina ventilationer, både imkanaler och frånluftsventilationer i andra rum än köket, kan Akono Ventilation hjälpa till med att mäta luftflödet i din bostad.

Dålig luftcirkulation kan leda till mögeltillväxt i rum våtutrymmen, till exempel tvättstugor och badrum, eftersom fukt lättare bildas om luften står stilla. Det leder också till att lukter utifrån kommer in och sedan har svårt att ”hitta ut” igen.

Är luftflödet dåligt kan Akono Ventilation åtgärda det åt dig. De rensar och rengör frånluftsventilationer så att risken för mögel, svamp, ovälkomna lukter och smutsig luft i hemmet minskar. Den förorenade luften förs ut som den ska. Teknikerna på Akono är legitimerade och visar upp sin legitimation om du vill det. De gör även en uppföljning av sitt arbete för att se till att du som kund är nöjd.

Kolla omdömen för Akono nedan:
Akono Ventilation på Gulasidorna Eniro
Akono Ventilation på Reco
Akono Ventilation på Facebook

Lista på alla typer av golvskydd

Olika typer av golvskydd
Det finns en mängd olika typer av golvskydd, både dyrare och lite billigare. Det finns golvskydd i olika storlekar och med olika god kvalitet. Nedan följer en beskrivning av olika typer av golvskydd och sedan en lista med typerna.

Finare golvskydd av textil
Den som väljer att betala mer kan få ett högkvalitativt och mycket välgjort golvskydd som har lång hållbarhet. Golvskydd finns också i plast eller andra material men vill man ha ett riktigt fint golvskydd brukar det vara rätt att satsa på ett gjort av något textilmaterial.

Golvskydd av papp
Golvskyddspapp är en typisk förbrukningsvara och den kommer till användning vid ett flertal olika tillfällen. Man använder ofta golvskyddspapp för att skydda ett golv vid till exempel målning, renovering, ombyggnation eller liknande.

Plastskydd för stolar
För att skydda ett lite finare golv brukar man använda ett plastskydd. Det brukliga är att man har detta vid skrivbordet på till exempel ett kontor.

Halkskydd
Halkskydd har ett flertal användningsområden och brukar finnas på kontoret. Halkskydd finns både för kontorsbruk och utomhusbruk. Man använder dem ofta där det är extra hög risk att man halkar.

Lista på golvskyddNedan följer en lista på olika typer av golvskydd:

• Finare golvskydd av textil
• Golvskydd av papp
• Plastskydd för stolar
• Halkskydd

Vem kan få personlig assistans?

Har du inte haft en personlig assistent tidigare men känner att du behöver det nu? Eller är du anhörig till någon som behöver en assistent? Rätten till personlig assistans tillfaller människor som ingår i vad som kallas personkretsen.

Personkretsen innefattar människor med funktionshinder, psykiska eller fysiska, som inte tillhör den normala åldringsutvecklingen och som är såpass stora att personen har svårigheter att klara ett normalt liv. Den innefattar också människor som lider av autism eller liknande tillstånd och utvecklingsstörning, samt personer med funktionshinder efter hjärnskador orsakade av våld eller sjukdom.

Dessa krav för att få personlig assistans grundar sig på LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen går ut på att skapa jämlikhet och total delaktighet i det vardagliga livet och samhället för de som ingår i personkretsen.

För att ingå i kretsen och bli beviljad personlig assistans behöver personen ha behov av hjälp med kommunikation, att klä på eller av sig, hygien, måltider eller annat som är speciellt för just den personen. Minst ett av dessa behov måste finnas hos den som söker personlig assistans för att den ska kunna beviljas

Hjälp med pensionsadministration?

Den som driver ett företag har inte bara företaget att tänka på. De som hjälper företaget att gå runt – de anställda, arbetstagarna – ska också tas med i beräkningen, och inte bara hur mycket de ska få i lön. Även pensionen måste finnas i åtanke. Låter det krångligt? Pensionsadministration behöver inte vara så svårt som det låter.

Du som är egen företagare och precis kommit igång, eller kanske funderar på att starta en firma kan ta kontakt med ett pensionsbolag för att få hjälp med pensionsadministration. Det finns massor av bolag att välja mellan som kan hjälpa till med pensionsadministration.

Det pensionsbolagen kan göra för den som behöver pensionsadministration är bland annat att registrera de pensionsgrundande uppgifterna, räkna ut pensionsförmåner och låta kunden få reda på hur det går, bevaka pensionsutgångarna, utbetalning av de förmåner som dyker upp och skuldberäkning. I pensionsadministration är det också möjligt för kunden att få rådgivning kring pension och sparande.

Pensionsadministration går att få både som arbetsgivare, arbetstagare och stiftelse. Om du är en av dem som skulle vilja ha handledning i form av pensionsadministration kan du leta upp det bolag som passar dig via internet och kontakta dem för att komma igång så snart som möjligt.

Anslagstavlor och informationstavlor

anslagstavlorVad är det för skillnad mellan anslagstavlor och informationstavlor? Sanningen är den att endast användningen av anslagstavlor gör skillnaden. Anslagstavlor kan kallas informationstavlor i det fall att dem ska sprida information. Anslagstavlor går att använda för många ändamål, men att sprida information är det vanligaste.

Anslagsatavlor är lätta att få tag i eftersom de är så vanliga. De finns i många olika höjder och bredder för att passa alla situationer och önskemål. Onlinebutiker som säljer anslagsatvlor har många olika versioner av anslagstavlor att erbjuda både dig som privatkund och företagskund. Vid ingången eller i fikarummet hos ett företag kan du ofta se anslagstavlor sitta uppe fulla med informativa lappar och annat som är relevant för företaget. Hos varje anställds egna kontor eller plats kan du oftast alltid se anslagstavlor som är fyllda med ”kom-ihåg” lappar, viktiga nummer och annan information.

Även på skolor och dagis finns det gott om anslagstavlor och informationstavlor eftersom det ibland är mycket information som behöver komma ut till alla elever. På dagis kan anslagstavlor vara fyllda med teckningar som barnen gjort och schema över veckans aktiviteter samt vem som jobbar när. Och på skolor kan det hänga uppe lappar om fotbollsturneringar, skolfotografering och inställda lektioner.

Drejskiva för dina skapelser

drejskivaVid drejning behövs en drejskiva. En drejskiva är en rund platta som roterar, antingen med hjälp av fotpedal eller el. En drejskiva kan till och med vara handdriven. En drejskiva gör det enkelt att forma sin lera genom att man trycker händerna mot den och formar sin vas, skål eller vad det är man arbetar med.

http://modellera.nu/drejlera/

En drejskiva kan ha tillhörande arbetsbord, hink där man slänger det man inte vill ha, skydd ifall leran skvätter och liknande. En drejskiva är oftast olika vilken sort som används mest, beroende på var i världen man befinner sig.

Här i väst använder vi mest en drejskiva som är eldriven, men runt 3000 före Kristus tror man att någon uppfann en drejskiva. Det var i det antika Egypten, och det var en handdriven drejskiva. Denna sortens drejskiva bestod av en väldigt tung skiva, och drejaren satt på marken framför sin drejskiva.

Idag finns det till och med små sorter som man kan ha på bordet hemma. En drejskiva man plockar fram så fort man vill dreja, och sedan ställer undan igen när man ska göra något annat. Man slipper alltså ha en stor drejskiva som tar upp massor av plats, och eventuellt en egen sorts studio. Alla har inte plats med det.

Mappar ger dig full koll

mapparSöker du efter någonstans att lägga dina viktiga papper? Genom att ha mappar kan du få en bra överblick över vad som sker i ditt liv just nu. En mapp för jobbet, en mapp för barnens dagisaktiviteter, en mapp för din fritidsaktivitet och så vidare. Hur många du vill utan att det behöver kosta mycket. Du kan alltid ha hundraprocentig koll på vad som händer och ha en bra dokumentation över vad som faktiskt har hänt. Mappar är praktiska och tar inte mycket plats, men rymmer mycket av sådant som är viktigt.

Du kan förvara mappar i köksskåpet likaväl som i byrålådan. Mapparna är tåliga och du behöver inte vara rädd att papper som är inuti din mapp ska förstöras. Kartongen som mapparna är gjorda av står emot de mesta som är kletigt och även om du råkar spilla vatten på en mapp kan innehållet i många fall räddas. Trots det är det alltid bra att vara försiktig och förvara mapparna på ett ställe som inte utsätts för överdrivet mycket vatten. Köp mappar till ditt hem och du kommer att få bättre överblick av vad som händer i ditt liv!

Mattor i modern stil

mattorMattor finns i många olika stilar och storlekar men en stil som är väldigt populär idag är de i modern stil. Moderna mattor är ofta stilrena med neutrala färger och rena linjer. En del mattor i modern stil som har tryck kan påminna lite om Pablo Picassos konst. Det som annars förknippas med den moderna stilen på mattor är två- eller trefärgade med enkla linjer och former. Vanliga färger på moderna mattor är röd, brun, svart, och grå.

Det ska inte vara några skrikiga färger eller gammalmodiga mönster, som till exempel blommigt. Blommor på mattor går dock bra om de är stora rosor exempelvis över hela mattan. Det vill säga, som ett stort motiv. Fortfarande så ska färgerna hållas neutrala. Enfärgade mattor med fyrkanter i olika färger kan också förknippas med den moderna stilen.

Enfärgade mattor med fyrkanter kan också vara ett undantag gällande neutrala färger. Denna stil kan också ha skrikigare färger som ljusare blå eller starkare grön. Att ha mattor enkelt i svart och vitt hör också till den moderna stilen på mattor. Svart och vitt är ofta populärt eftersom den färgkombinationen går att kombinera med alla andra färger och olika stilar.