Artiklar, ett informationsflöde då och nu

Artiklar är det sätt som människor använt i många år för att sprida nyheter och information. En artikel behöver inte nödvändigtvis vara en del i en tidning eftersom internet används flitigt som informationsflöde idag också, vilket innebär att det finns mängder av artiklar även på internet. Även i antologier kan du finna artiklar skriva av flera olika författare. Artiklar är helt enkelt det mest använda sättet för att sprida något, oftast handlar det om nyheter.

Att skriva artiklar är något alla får pröva på i skolan bland annat. Det är ett bra sätt att lära sig hur en tidning kan vara uppbyggd och att öva på att skriva artiklar är också ett bra sätt att lära sig förstå sig på text och hur den uppfattas. Redan i grundskolan lär sig eleverna kortfattat om hur en rubrik ska fånga intresset och hur en ingress ska formuleras. På en journalistisk inriktning under senare studier som till exempel gymnasiet eller högskolan, så utgör artiklar stor del eftersom de är själva slutproduktionen av vad eleverna lär sig. De journalistiska linjerna är väldigt populära och de har dem varit under en väldigt lång tid. Att undersöka och göra vinnande artiklar är något som har lockat många genom tiderna.

Redan i det antika Rom och i Kina någonstans mellan 200 och 300 e.Kr. skrevs det artiklar som lästes upp för folket. Det som skrevs på den tiden var däremot inte uppbyggt så som artiklar är idag, men folket lockades på samma sett då som nu av stora sensationer och verkliga historier. Den första tidningen ska ha getts ut i Venedig år 1556 och var handskriven. När tryckpressarna kom på 1400-talet kom utvecklingen för tidningarna igång och då började även artiklar att utvecklas till det dem är idag. År 1645 kom den första svenska tidningen ut och den finns än idag även om det bara är på internet. Då som nu så kallas den för Ordinari Post Tjidender. Under 1900-talet så tog tv och radio över mycket av nyheterna men tidningarna försvann aldrig och idag finns det fler tidningar än någonsin fyllda av blandade och spännande artiklar.

Artiklar behöver inte handla om nyheter även om det är det vanligaste, men nästan allt vi läser i allt från tidskrifter till dagstidningar är artiklar. De är uppbyggda på samma sätt med rubrik, ingress och brödtext som ska få oss att vilja läsa just den artikeln.