Vem kan få personlig assistans?

Har du inte haft en personlig assistent tidigare men känner att du behöver det nu? Eller är du anhörig till någon som behöver en assistent? Rätten till personlig assistans tillfaller människor som ingår i vad som kallas personkretsen.

Personkretsen innefattar människor med funktionshinder, psykiska eller fysiska, som inte tillhör den normala åldringsutvecklingen och som är såpass stora att personen har svårigheter att klara ett normalt liv. Den innefattar också människor som lider av autism eller liknande tillstånd och utvecklingsstörning, samt personer med funktionshinder efter hjärnskador orsakade av våld eller sjukdom.

Dessa krav för att få personlig assistans grundar sig på LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen går ut på att skapa jämlikhet och total delaktighet i det vardagliga livet och samhället för de som ingår i personkretsen.

För att ingå i kretsen och bli beviljad personlig assistans behöver personen ha behov av hjälp med kommunikation, att klä på eller av sig, hygien, måltider eller annat som är speciellt för just den personen. Minst ett av dessa behov måste finnas hos den som söker personlig assistans för att den ska kunna beviljas