Akono Ventilation ger lättare luft hemma

I en bostad cirkulerar hela tiden luft. Luft kommer in och luft ska rensas ut. Det är ventilationens uppgift att ta in frisk luft (genom tilluftskanaler) och föra ut luft som förorenats av exempelvis matlagning, eldning och bakterier (frånluftskanaler). Det är viktigt att ventilationen fungerar för att bostaden ska få ett bra luftflöde. Är inte luftflödet bra måste något göras.

Mätning av luftflöde är en viktig del i att kartlägga inomhusmiljöns skick. Akono Ventilation är ett företag som arbetar med just det. Förutom rengöring av dina ventilationer, både imkanaler och frånluftsventilationer i andra rum än köket, kan Akono Ventilation hjälpa till med att mäta luftflödet i din bostad.

Dålig luftcirkulation kan leda till mögeltillväxt i rum våtutrymmen, till exempel tvättstugor och badrum, eftersom fukt lättare bildas om luften står stilla. Det leder också till att lukter utifrån kommer in och sedan har svårt att ”hitta ut” igen.

Är luftflödet dåligt kan Akono Ventilation åtgärda det åt dig. De rensar och rengör frånluftsventilationer så att risken för mögel, svamp, ovälkomna lukter och smutsig luft i hemmet minskar. Den förorenade luften förs ut som den ska. Teknikerna på Akono är legitimerade och visar upp sin legitimation om du vill det. De gör även en uppföljning av sitt arbete för att se till att du som kund är nöjd.

Kolla omdömen för Akono nedan:
Akono Ventilation på Gulasidorna Eniro
Akono Ventilation på Reco
Akono Ventilation på Facebook