Artiklar – hur de är uppbyggda

Artiklar är enkelt uppbyggda för att inte komplicera det för läsarna eller göra det svårt att förstå vad det är artiklar handlar om. Det första läsarna ser är rubriken som är till för att berätta om vad artikeln handlar om men samtidigt locka till läsning. Det andra som läsarna läser är ingressen. Om en läsare tvekar om några artiklar är tillräckligt intressanta skummar de gärna igenom ingresserna också. Ingressen ska kortfattat sammanfatta artikeln utan att avslöja det ”mest spännande”. Ingressen går att jämföra med baksidan på en bok. Beroende på hur långa artiklar är bestämmer också hur de byggs upp. Ingressen ska däremot oberoende på hur stora artiklar är vara ca 3 till 5 meningar lång. Är det stora artiklar kan mellanrubriker behövas för att dela upp brödtexten och ibland lägger man till ett förstorat och intressant citat från en person som har intervjuats i brödtexten för att göra artiklar mer levande. Sammanfattningsvis innehåller alltid artiklar en rubrik, ingress och brödtext. Sedan går det att lägga till citat och mellanrubriker efter hur lång en artikel är. Avslutningsvis ska artiklar alltid ha en byline som berättar vem som har skrivit artikeln och om det finns bilder, vem om tog dem.